کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
نمونه سوال آزمون علمی جهارم دبستان (قسمت اول)

نمونه سوال آزمون علمی جهارم دبستان

1- معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                     ب)آسمان                    ج) زمین                               د) چشمه

2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت          ج) کار نیک             د) انجام دادن  

3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف) مسجد کوفه           ب) مسجد الاقصی         ج ) مسجد الحرام          د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟

 ا لف) خورشید گرفتگی     ب) ماه گرفتگی             ج)زلزله                 د) همه موارد

5-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟ 

 ا لف ) چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد            ب) چون خواهر موسی مراقب او بود

ج) چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد 

 

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف) 16 رکعت         ب) 17 رکعت               ج) 15 رکعت                              د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟ 

الف) فیلم                   ب) عکس                 ج) نقشه                           د) گونیا

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف) شکل نقشه  ب) علامت نقشه            ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف) جنوب               ب) شمال                       ج) مشرق                     د) مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف) دماوند              ب)زرد کوه                      ج) دنا                          د) سهند

12- شن وماسه و گل و لایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

 الف) جلگه             ب) آبرفت                   ج) رود                               د) دشت 

 

13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟

الف: ناحیه کوهستانی()     ب: ناحیه خزری()     ج: ناحیه گرم و خشک()   د: ناحیه معتدل()

14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 الف) سنگ                          ب) آهن             ج) چوب                       د) چرم

 15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

 الف) دامپروری         ب) خانه سازی            ج) کشاورزی                   د) ساختن ابزار 

16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف) دجله                           ب) فرات               ج) کارون                           د) نیل

17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف) حضرت عیسی (ع)     ب) حضرت نوح (ع)     ج) حضرت موسی(ع)     د) حضرت ابراهیم (ع)

18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف) ماد                            ب) پارس                   ج) پارت                          د) آشور

19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()        ج : نداشتن ابزار ()       د :بی سوادی ()

20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟

الف:مادها()                    ب:پارس ها()                       ج: پارت ها()                     د: آشوری ها()

21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف:بابل-نمرود()       ب:مصر-فرعون()       ج:بین النهرین-هیرود()          د: فلسطین فرعون()

                                                                                                                 موفق باشی



[ جمعه 89/1/20 ] [ 11:39 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر