کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
آزمون درس تاریخ و مدنی کلاس چهارم


              بسمه تعالی                    

آزمون درس تاریخ و مدنی کلاس های چهارم ابتدایی

پاسخ صحیح سوالات زیر را با علامت ×‌مشخص کنید.

بارم

انسانهای نخستین بیشتر در کجا ها زندگی می کردند؟

 الف )خانه      ب ) چادر       ج  ) غارها      د ) خانه های چوبی

5/0

در زمانهای قدیم انسانها نیاز های خود را چگونه بر طرف می کردند؟

الف ) خرید کالا             

ب ) مبادله کالا با کالا

ج  ) استفاده نکردن از کالای دیگران        

د   ) بدست آوردن کالا با غارت و زور گویی

5/0

آریاییها حدود چند هزار سال پیش به ایران آمدند؟

الف ) دو هزار سال پیش          

ب ) پنج هزار سال پیش  

ج  ) چهار هزار سال پیش      

د   ) سه هزار سال پیش

5/0

حضرت ابراهیم(ع) در کجا به دنیا آمد؟

الف )مصر             ب ) مدینه          ج  ) بابل        د ) مکّه

5/0

اولین جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟

الف) مسجد         ب) مدرسه             ج) خانواده          د) شهر

5/0

مسجد نمونه کوچکی از چه جامعه ای است؟

الف) شهری        ب) روستایی          ج) اسلامی        د) دینی

5/0

در روستاها بیشتر مردم به چه کارهایی مشغول هستند؟

الف) کشاورزی       ب) دام پروری      ج) باغ داری      د) هر سه مورد

5/0

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید

 

حضرت نوح(ع) در..................... زندگی می کردند.  

5/0

اولین شهرها در کنار رود های پر آبی مثل نیل و............و ...........و............. بوجود آمدند.

5/1

مادهابا...........همسایه بودندودر دامنه ی کوه الوند شهری ساختند و نام آن را ............گذاشتند.

1

بعضی از خانواده ها............وبعضی از خانواده ها..............هستند.

1

مدرسه محلّ....................و.................... است.

1

پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........در بیشتر روستاها مدرسه،حمام،مسجد،و خانه ی بهداشت ساخته است..

5/0

مردم در مسجد برای حلّ مشکلات محلّه ی خود با هم....................می کنند.

5/0

درستی و نادرستی هر یک جملات زیررا با علامت × مشخص کنید.

 

انسانهای اولیه برای مراقبت از زمینهای کشاورزی خانه هایشان را کنار یکدیگر می ساختند.   

درست [1] نادرست[1]

5/0

رهبر پارتها کوروش نام داشت.                                                                  درست [1] نادرست[1]

5/0

فرمانروایان برای بر قراری نظم و اداره یبهتر شهر ها قانون را به وجود آوردند.       درست [1] نادرست[1]

5/0

خانواده با ازدواج زن و مرد و تولّدفرزندان بوجود می آید.                                  درست [1] نادرست[1]

5/0

در مدرسه برنامه ی کار آموز گاران را معلّم تنظیم میکند.                               درست [1] نادرست[1]

5/0

فرزندان در خانه با اعمال دینی ورفتار نیکو آشنا می شوند. .                          درست [1] نادرست[1]

5/0

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

 

انسانهای نخستین چه استفادهایی از آتش می کردند؟(4 مورد)

2

نخستین روستا ها چگونه به وجود آمدند؟

1

انسانهای اولیه غذای خود را چگونه به دست می آوردند؟(3 مورد)

1

آریاییها چند گروه بودند،نام ببرید؟

5/1

معنای نظم رابنویسید؟(3مورد)

5/1

روز جمعه مخصوص چه کارهایی می باشد؟(3 مورد)

5/1

 

 [ جمعه 88/10/18 ] [ 7:10 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر