کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
پیک آدینه چهارم دبستان آبان

به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                             

1 – یک زاویه ی باز بکشید و نیمساز آن را رسم کنید .

 

 

2 – با رقم بنویسید .  ( هفتصد میلیارد و نود میلیون و سیصد و پنج هزار و شش )    

 

3 – برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید و جواب را به دست آورید .

                                                                                                                           = (125 + 253 ) – 1745

 

 

4 – برای (7 + 7 +7 + 7 +7 ) یک تساوی ضرب بنویسید و شکل آن را بکشید .

 

 

ادامه مطلب...

[ شنبه 89/8/22 ] [ 7:52 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
تکلیف آدینه آبان ماه89

به نام خدا

نام نام خانوادگی                 کلاس چهارم           تکلیف آدینه آبان ماه89

مدنی

1-پدرومادر بامحبت وفداکاری برای آسایش وتربیت ماتلاش می
کنند/  ص()  غ()

2-مدرسه خانه ی اول ما است .ص()  غ()

3-پدرومادر برای ما کدام یک ازموارد زیرراتهیه می کنند.

خوراک() پوشاک () مسکن () همه ی موارد ()

4-مدرسه محل .........و............ است

5-چرادین اسلام به خانواده اهمیت فراوان داده است ؟

جغرافی

1- چهار چهت اصلی را روی یک شکل  مشخص کنید .

2- از قطب نما چه استفاده ای می کنیم 

3- از راهنمای نقشه چه استفاده ای می کنیم  ؟

4- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

5- در نقشه با رنگ سبز
....................................... و رنگ قهوه ای پر رنگ
................................. را نشان می دهند

6- مرکز استان کردستان شهر ........................... و
مرکز استان چهار محال بختیاری شهر ........................ می باشد .

موفق باشید 

 [ جمعه 89/8/14 ] [ 9:44 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
پیک آدینه شماره2(قسمت دوم)

فارسی

1- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

2-کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

 

علوم

1- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟

الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها

2- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟

 الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد

3-تقسیم شدن سلول را با شکل نشان دهید

.

جغرافی

1- کدام یک از وسایل یادگیری جغرافیا می باشد ؟

          1-  کتاب            2- فیلم               3- رایانه                   4-  هرسه مورد

2- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ،..................است.

3- دانش جغرافیا چیست؟

4- چرا به زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم کره ی زمین هم می گوییم؟

5- چهار مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید.

 [ سه شنبه 89/7/27 ] [ 2:54 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
پیک آدینه شماره2
به نام خدا

نام و نام خانوادگی :          کلاس چهارم                    مهر89       دبستان بشارت

تاریخ

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟
الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی
2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است
الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا
3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟
الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم
مدنی
1_خانواده چگونه تشکیل میشود؟
الف)با ازدواج زن و مرد                                     ب)با تولد فرزندان  
ج)با زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ                    د)با ساختن خانه و خریدن وسایل
2_کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است؟
الف)هزینه های بیشتر     ب)سر و صدای زیادتر      
ج)عدم استراحت پدر و مادر     د)هر سه مورد


ریاضی

-عددهای زیر را با رقم بنویسید. ?

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

-اعداد زیر را با حروف بنویسید. ?

                 (123334).............................................................

        (501355)..............................................................

 

 3-در عدد  453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها

4-به چه خط هایی نیم خط و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

5 -خطی را بکشید و آن را (س م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ? نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید


6-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

نیم خط......................................................................................

خط راست..................................................................................

پاره خط.....................................................................................

شاداب باشید     شکری[ سه شنبه 89/7/27 ] [ 2:45 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

::