کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا

      5- به سوالات زیر پاسخ بده :

الف - نام یکی از دوستانت ...............................

ب- دو انتظاری که از او داری ....................................................................

ج- دو انتظاری که حدس می زنی او از تو دارد ...........................................

6-حضرت خدیجه (س) همسری شایسته برای پیامبر گرامی اسلام بود .

زیرا .......................................................................................................

.............................................................................................................

** همکار محترم معیار ارزشیابی این سوال نوشتن حداقل دو سطر در ارتباط با موضوع می باشد .

7- ما به عنوان یک مسلمان چه وظیفه ای در برابر دیگر پیامبران الهی داریم ؟ حداقل دو مورد بنویسید .

** همکاران محترم جهت ارتباط این موضوع با زندگی روزمره دانش آموزان مساله ی هتک حرمت پیامبر اسلام توسط دشمنان و نوع برخورد با موضوع را می توان به صورت زیر عنوان نمود :

طی ماه های گذشته در رادیو و تلویزیون در ارتباط با نوع برخورد دشمنان اسلام با پیامبر اسلام شنیده اید . مسلمانان چه برخوردی می توانند با این مساله انجام دهند ؟ در دو سطر بنویسید . **

8- درس 9<به جای دشنام> را مطالعه کن وسه سفارش اخلاقی امام موسی کاظم (ع)را بنویس.**همکاران محترم ِهرچند صفتی که دانش آموزان با توجه به مفهوم درس بنویسند قابل قبول است.

9-دو بیت شعر زیر را بخوان واحساس خود را در باره ی امام رضا (ع ) بنویس

کاش من یک بچه آهو می شدم

                                                      می دویدم روز وشب در دشتها

توی کوه ودشت وصحرا روز وشب                                                      می دویدم تا که می دیدم تورا

**معیار ارزشیابی :جملاتی پذیرفته می شودکه درارتباط با موضوع باشد.

10-اگر در حرم حضرت رضا (ع) بودم

................................................................... .........................................

..............................................................................................................

معیار ارزشیابی:حداقل دوسطر بنویسند.پیشنهاد:تصاویری در مورد جشن عاطفه هایا جشن نیکوکاری یا احسان وفداکاری و...

تهیه شود وسوال زیر مطرح گردد:

11- تصویر روبرو در باره ی چه موضوعی است ؟ دوسطر بنویس.12- اگر از کارهاوفعالیتهای دیروز ت فیلمبرداری کرده باشند کدام قسمت آن فیلم را دوباره دوست داری ببینی؟چرا؟

 

13-یک بازی که دوست داری نام ببر ودو قانون که باعث آزار دیگران نشود برای آن بنویس:

نام بازی......................قانون 1:.....................................................................

قانون 2-.....................................................................

14-کامل کن:

در مسجد...............................................................................................

............................................................................................................

معیار ارزشیابی:

دانش آموزان می توانند اطلاعات خود در باره ی مسجد را به صورت یک انشای کوتاه بنویسند

با تشکر ازسیدمحمدرضا موسوی زاهد

 [ سه شنبه 90/8/17 ] [ 12:3 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
آزمون عملکرد شناسایی درس املا
دانلود کتب جدید التالیف کلاس چهارم

 

 

 

چهارم ابتدایی جدید

نام درس

 

ریاضی


 
 

فارسی

 
 

علوم

 
  تربیت بدنی  
  ضمیمه هنر  
 

مطالعات اجتماعی[ شنبه 93/3/10 ] [ 4:2 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سوال انشا نوبت اول -پایه چهارم

   1- برای کلمه زیر ، یک جمله خبری و یک جمله ی پرسشی بساز؟

   عیدانه =

  2-جمله ی زیر را در دو سطر بنویس؟

  - چیزی به غروب نمانده بود ،هنوز خیابان ها .. . . . . . . .

  3-درباره ی شعر زیر توضیح بده؟

علم ،چندان که بیشتر خوانی                       چون عمل در تو نیست نادانی

  4-هر دسته از کلمات زیر را در یک جمله به کار ببر.

  ( آسمان ،کوه ،دریا )

   ( شکوفه ،گل ،درختان )

 5-درباره ی ( صرفه جویی در مصرف آب ) در دو سطر بنویس؟

6-کامل کن ؟

- من ورزش را برای آن دوست دارم که . . . . . . . . . .

- وقتی در کشوری جنگ می شود ما باید . .  .. . .  . ..

7-برای یکی از موضوعات زیر انشا بنویس؟

الف: اگر روزی همه ی وسایل ارتباطی نابود شوند، چه اتفاقی می افتد؟

ب: درباره ی غلام رضا تختی هر چه می دانید بنویسید؟

ج : شعر رنج و گنج را به صورت فارسی روان و داستانی بنویسید؟

 [ سه شنبه 90/10/27 ] [ 11:53 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
تنوع در نوشتن املا(2)

K ]تنوع در نوشتن املاK[

  

ادامه مطلب...

[ پنج شنبه 90/10/22 ] [ 1:35 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
تنوع در نوشتن املا(1)

K   ]تنوع در نوشتن املاK[

 

ادامه مطلب...

[ پنج شنبه 90/10/22 ] [ 1:31 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سئوالات جهت مطالعه

نمونه سئوالات جهت مطالعه 

1 - عدد 5 را 9 بار به خودش اضافه کرده ایم. کدام عملیات پاسخ صحیح را بدست می آورد؟

جمع           ضرب               تفریق         تقسیم

2 - عدد 6 را 3 بار با خودش جمع کرده ایم. کدام عملیات پاسخ صحیح را بدست می آورد؟

3 - عدد 4 را 3 بار با خودش جمع کرده ایم. عملیات پاسخ صحیح را بدست می آورد؟

4- برای بردن دانش آموزان به سیرک از 7 اتوبوس استفاده کرده ایم. اگر در هر اتوبوس 8 دانش آموز سوار شوند. روی هم چند دانش آموز به سیرک رفته اند؟

 

5- مریم 4 جعبه آبنبات دارد. اگر در هر جعبه 8 آبنبات باشد. مریم روی هم چند آبنبات دارد؟

 

6- یک جعبه مداد دارای 5 مداد است. در 6 جعبه روی هم چند مداد است؟

7- مریم 4 توپ دارد و برادرش 3 برابر او توپ دارد. تعداد توپهای برادر مریم را بدست آورید.

 

8- علی 3 کتاب دارد و خواهرش 9 برابر او کتاب دارد. تعداد کتابهای خواهر علی را بدست آورید.

 

9-  مریم 5 برابر خواهرش سن دارد. اگر خواهرش 4 سال داشته باشد. سن مریم را بدست آورید.

 

    10- در جای خالی عدد مناسب بگذارید:      330 = 33    ×    ..........

11- جای خالی را پر کنید:                         35 = 7   ×    ...........

12- مقسوم علیه را بدست آورید:                  4 = ....... :   36

13- جای خالی را پر کنید:                          9 = 5     :    ..........

14- جمله ریاضی بنویسید:

عددی را در 7 ضرب کرده ایم و عدد 14 بدست آمده است.

8 را در عددی ضرب کرده ایم و عدد 24 بدست آمده است.

15- جمله ریاضی بنویسید:

عددی را در 4 ضرب کرده ایم و عدد 40 بدست آمده است.

9 را در عددی ضرب کرده ایم و عد 54 بدست آمده است.

16 – من یک عدد هستم. اگر مرا در 7 ضرب کنید 56 بدست می آید. من چه عددی هستم؟

 [ دوشنبه 90/8/30 ] [ 11:12 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نمونه سوالات آزمون عملکردی کتاب هدیه های آسمانی پایه ی چهارم ابت

1-  یکی از نیازهای انسان احتیاج به غذا است . خدای مهربان برای رفع این نیاز دستگاه گوارش را آفریده است .

دانش آموز خوبم اکنون :

الف- دو نمونه ی دیگر از نیازهای خودت را بنویس .

ب- برای رفع این نیازها خداوند چه توانایی هایی در اختیارت قرار داده است ؟

2- یک خاطره یا داستان کوتاه بنویس که نشان دهد خدای مهربان به فکر تو بوده و تو را یاری کرده است .

3- کتاب خود را باز کن و با مطالعه ی درس کودکی بر آب دلیل نگرانی و نیز امیدوار بودن مادر حضرت موسی (ع) را پس از به آب انداختن فرزندش بنویس .

** همکار محترم این سوال کتاب باز می باشد و هدف آن سنجش میزان درک مطلب فراگیران است . **

4- یکی از خواسته های خود را به صورت دعا در کادر زیر بنویس . سپس آن را با سلیقه ی خودت تزیین کن .

 

با سمه تعالی

نام ونام خانوادگی :    کلاس :  پایه : چهارم

آموزگار :آزمون عملکرد شناسایی درس املا دبستان شهید خرّم نژاد

من کودکی .................. و .................. بودم کتاب می خواندم شعرهای کودکانه .......... وبه نقاشی عشق می ورزیدم . شب ها وقتی همه .................. بیدار می ماندم و در ..............

دور ودراز فرو می رفتم . من با ................ کودکانه خود راه های ................ برای ..........

بهتر ............ می جستم . سپس به این کار دل بستم و در آن ..............فراوان از خود نشان دادم ، زیرا دریافته بودم که آموزگاری ............... است که با آن بهتر می توان به ............ و مردم ...... کرد .

 

رهنمود معلم : .............................................................................................................................

...........................................................................................................................[ یکشنبه 90/8/8 ] [ 10:46 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
آزمون سنجش اطلاعات دانش آموزان ( ورودی کلاس چهارم)

    - در جای خالی عدد مناسب بنویس .

  .............یکی و............. ده تایی و................ صدتایی و......................هزار تایی =   3507

7صدتایی و 6 یکی می شود ..................

2- جمع کنید .   

                               9                             5 5

                               8 9 7 +                    6 9 3 +  

3- تفریق کنید . 

                                        2 5 8                               6 9 

                                        9 4 4-                              8  -    

ادامه مطلب...

[ چهارشنبه 90/7/27 ] [ 11:9 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
متن املا (نوبت دوم)

باغچه بان مرد بزرگی بود که با قلب روشن و اندیشه ی توانای خود، دریچه ای از امید و  آرزو به دنیای تیره و خاموش بسیاری از کودکان کشور ما باز کرد.

صدای صلوات تماشاچیان ایرانی ، سالن کشتی را پر کرد. او به نشانه ی احترام دست خود را به گوشه ی تشک کشتی زد و بر لب ها و پیشانی خود گذاشت.

شهر بی قانون نمی تواند وجود داشته باشد، چون به محض این که آدم ها دور هم جمع می شوند، برای خودشان قانون درست می کنند.

بوعلی گفت: (( مرا پیش  امیرزاده ببرید اما قبلا به او بگویید که قصابی برای ذبح کردن او خواهد آمد.، یک ساطور ، چند کارد و یک پیش بند خون آلود قصابی هم برایم تهیه کنید.))

هنوز هم کسانی که از البرز کوه می گذرند ، نام آرش را با افتخار صدا می کنند. سنگ ها ، دره ها و چشمه ها نیز هم صدا با آنان می گویند: ((آرش ، آرش))

در سفر پرستوها خطرهای زیادی وجود دارد که یکی از این خطرها تغییرات هواست و دیگری حمله ی پرندگان شکاری مانند عقاب و شاهین و قرقی است.

در روزگار پیشین ، توانگران و زورمندان ستمگر ، تهی دستان درمانده را به بیگاری وا می داشتند و به رایگان یا با مزدی ناچیز ، از کار و دسترنج آنان بهره مند می شدند.

گوینده ی بسیاری از مثل ها روشن نیست ولی این مثل ها نتیجه ی اندیشه ی مردمان هر دوره اند، به همین دلیل بعضی از آن ها در مناطق گوناگون به شکل های متفاوتی رواج دارند.[ یکشنبه 90/3/1 ] [ 9:24 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

محل و محله   -    احترام  و محترم

فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب[ جمعه 90/2/23 ] [ 12:3 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>