کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
آزمون تاریخ پایه چهارم آریایی ها

1 -مردمانی  که  از  شمال  دریای  خزر  وارد  ایران شدند ، .............................. بودند .

2- آریایی ها حدود ............... سال قبل از .............................. وارد ایران شدند .

3- آریایی ها به 3 دسته ی .............................. و .............................. و .............................. تقسیم شدند .

4- آشوری ها مردمانی .............................. بودند .

5- مادها در .............................. شهری بنا کردند و آن را .............................. نامیدند .

6- چرا مادها از آشوری ها شکست می خورند ؟

 

7- چگونه حکومت مادها تشکیل شد ؟

 

8- چرا مادها از پارس ها شکست خوردند ؟

 [ دوشنبه 92/12/5 ] [ 11:53 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مدنی پایه چهارم زندگی روستایی

 1- بیشتر روستائیان به کار ............... و............... مشغولند.

2- جمعیت روستا ها ………..  از شهر ها است  .

3- زندگی روستایی با زندگی ایلی و عشایری چه تفاوت هایی دارد؟

4- چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟

5- سه محصول کشاورزی را که در روستا تولید می شود، نام ببرید.

6- دانش آموزان روستایی در چه کارهایی به خانواده کمک می کنند؟

7- با تلاش جهاد سازندگی در روستاها چه امکاناتی فراهم آمده است؟

8- چرا بیشتر مردم روستا همدیگر را می شناسند؟[ دوشنبه 92/12/5 ] [ 11:42 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مدنی پایه چهارم مسجد

 1-مردم برای  .................... به  مسجد  می  روند  .

2- مردم در مسجد .................... را عبادت می کنند و با .................... آشنا می شوند .

3- مسجد نمونه ی کوچکی از .................... است.

4 -مردم در مسجد با هم .................... می شوند و از .................... باخبر می شوند و برای .................... خود با یکدیگرمشورت می کنند .

5-مسجد محل برگزاری .................... و .................... و .................... و .................... است .

6 -  نمازجماعت چگونه در مسجد برگزار می شود؟

 

7 -مردم در مسجد برای حل مشکلات خود چه می کنند؟[ دوشنبه 92/12/5 ] [ 11:39 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
درس3تاریخ

درس  3  (  نخستین  شهرها)

-1 نخستین  شهرها  در  کنار  کدام  رودها  پدید  آمدند؟  وقتی  که  جمعیت  بعضی  از  روستاها  در  کناررودها  بیشتر  شد این روستاها به شهر تبدیل شدند

-2 اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند؟ دجله- فرات- نیل و کارون

-3 نخستین کشورها چگونه به وجود آمدند؟ در ابتدا هر شهر به طور مستقل اداره می شد اما به تدریج فرمانروایان بعضی از شهرهای بزرگ به شهرهای دیگر حمله کردند و بر آن ها پیروز شدند در نتیجه یک نفر فرمانروای چند شهر و روستا شد. به این ترتیب نخستین کشورها و حکومت ها پدیدآمدند

-4 داد و ستد یعنی چه؟ یعنی مبادله کالا با کالا

-5 داد و ستد در قدیم چگونه انجام می شد؟ برای مثال اگر کسی گندم زیادی داشت به کسی که ابزار کشاورزی داشت مقداری گندم می داد و ابزار مورد نیاز خود را از او می گرفت.

-6 مهم ترین مشکل داد و ستد به صورت مبادله ی کالا به کالا چه بود؟ در خیلی از موارد امکان داشت فردی که شما

 می خواهید کالایی از او بگیرید نیازی به کالای شما نداشته باشد

-7 برای حل مشکلات داد و ستد چه وسیله ای اختراع شد؟ پول و سکه ی طلا

-8 مرکز حکومت آشور..نینوا.. و مرکز حکومت بابل ..بابل.. و مرکز حکومت عیلام ..شوش.. بود

-9 در زمان قدیم اداره ی امور شهرها بر عهده ی ..فرمانروا.. بود

-10 قانون چگونه به وجود آمد؟ فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها قانون را به وجود آوردند

-11 چه چیز باعث اختراع خط شد؟ رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد

-12 اولین شهرها در کنار ..رودها.. به وجود آمدند

-13 با زیاد شدن جمعیت روستاها..شهرها..به وجود آمدند

-14 مبادله ی کالا به کالا،مشکلات زیادی داشت                         ص            غ

-15 رسیدگی به کار مالیات ها باعث اختراع خط شد                     ص             غ

-16 شهر شوش نزدیک کدام رود بود؟

کارون          دجله            فرات            نیل

-17 قانون را برای چه چیز به وجود آوردند؟

اداره ی بهتر شهرها     برقراری نظم         موارد 1و       2 هیچ کدام[ سه شنبه 92/8/28 ] [ 9:26 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
درس2تاریخ

درس 2  (  پیدایش  روستاها   (

-1 کشاورزی  چه  تغییری  در  زندگی  انسان  ها  به  وجود  آورد؟  با  آغاز  کشاورزی  انسان  ها مجبور نبودند برای به دست آوردن غذا از جایی به جای دیگر بروند و مردم در کنار رودخانه ها و چشمهها برای خود خانه ساختند و در یک جا ساکن شدند

-2 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟ چون مراقبت از زمین های کشاورزی و کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود

 انسان های نخستین خانه هایشان را کنار هم ساختند و به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمدند

-3 جمله ی صحیح را با حرف ) ص( و جمله ی غلط را با حرف)غ (مشخص کنید.

- با رواج کشاورزی مردم در شهر ها خانه های دائمی ساختند) غ(

- انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند )ص(

-4 اولین حیواناتی که اهلی شدند چه نام داشتند؟سگ، گوسفندوگاووبز

5-اهلیکردن حیوانات چه کمک هایی به انسان کرد؟ کمک کرد تا بتواند دامپروری را یاد بگیرد

و کمتر به شکار حیوا ا نت برود

-6 وظیفه ی زنان و مردان نخستین در دوره ی شکار چه بود؟ در دوره ی شکار مردان به شکار می

رفتند و زنان از بچه ها نگه داری می کردند و گ ا یهان خوراکی را جمع آوری می نمودند

-7 انسان فن کشاورزی را چگونه یاد گرفت؟ کم کم انسان فهمید که وقتی دانه ای در جایی روی

زمین می افتد پس از مدتی در آن جا گیاهی سبز می شود. بدین ترتیب انسان فن کشاورزی را یاد

گرفت و به کاشتن دانه پرداخت

-8 نخستین خانه های دائمی در کنار کوه ها ساخته شد ص غ

-9 روستاها بعد از پیدایش شهر ها به وجود آمدند ص غ

-10 کدام دوره قبل از بقیه قرار دارد؟

دوره ی کشاورزی                            دوره ی غار نشینی

دوره ی دامپروری                             دوره ی شهرنشینی[ سه شنبه 92/8/28 ] [ 9:23 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
درس اول تاریخ

درس    ) 1زندگی  انسان  نخستین (

-1 انسان  نخستین  در  ابتدا  غذای  خود  را  چگونه  به  دست  می  آورد؟  انسان نخستین در ابتدا غذای خود را از میوه ی درختان- ریشه و برگ گیاهان و تخم پرندگان به دست می آورد

-2 کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟ انسان نخستین از آتش برای گرم کردن خود – پختن گوشت- روشنایی و ساختن ظروف سفالی استفاده می کرد

-3 چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟ زیرا غار آن ها را از سرما و حمله ی حیوانات حفظ می کرد و آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد

-4 مهم ترین مشکل انسان نخستین ..فراهم کردن غذا..بود

-5 خداوند به انسان در مقایسه با بقیه جانوران دو نعمت عطا کرده است آن دو نعمت را نام ببرید.

نیروی عقل و دست های توانا

-6 انسان چگونه آتش را کشف کرد؟ انسان با به هم زدن بعضی از سنگ ها توانست آتش درست کند

-7 چگونه می توان به چگونگی زندگی انسان های غار نشین و ابزار و وسایل آن ها پی برد؟ با دیدن نقاشی هایی که روی دیوار غارها به جا مانده است

-8 اولین ابزارهای انسان نخستین بیشتر از جنس ..سنگ.. بودند

-9 قبل از کشف آتش انسان توانسته بود ظروف سفالی بسازد ص غ

-10 کشف آتش در زندگی انسان تاثیر زیادی نداشت ص غ

-11 کدام یک غذای اولیه ی انسان ها بود؟تخم پرندگان میوه ی درختان ریشه و برگ درختان همه ی موارد

-12 اولین ابزارهای انسان بیشتر از چه چیزی درست می شد؟ سنگ- استخوان-چوب- شاخه ی درختان[ سه شنبه 92/8/28 ] [ 9:21 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
سوالات درس به درس تاریخ کلاس چهارم(قسمت دوم)

درس 6 هخامنشیان

1- حکومت هخامنشیان را چه کسی به وجود آورد؟

2- چرا حکومت هخامنشیان به این نام می باشد؟

3- چهار مورد از کارهای مهم داریوش را بنویسید.

4- راه شاهی چیست؟

5- چاپارخانه به چه مکان هایی می گفتند؟

6- نامه رسانی در زمان هخامنشیان با امروز چه فرقی دارد؟

7- چرا داریوش سکه ی طلا ضرب کرد؟

8- وظیفه ی شهربان چه بود؟

9- هدف از ایجاد سپاه جاویدان چه بود؟

10- حکومت هخامنشیان چگونه از بین رفت؟

11- چرا در زمان هخامنشی بین راه چاپارخانه و قلعه ساخته بودند؟

12- اثر تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد در کدام استان است؟

درس 7 اشکانیان

1- چرا مردم ایران از حکومت سلوکیان ناراحت بودند؟

2- حکومت سلوکیان چگونه از بین رفت؟

3- کدام گروه حکومت اشکانیان را به وجود آوردند؟

1- ماد ها                   2- پارت ها               3- پارس ها

4- اشکانیان ابتدا شهر ..........که در نزدیکی دامغان بود را به پایتختی انتخاب،اما بعدها ........... را پایتخت خود کردند.

5- چرا اشکانیان پایتخت خود را عوض کردند؟

6- مهرداد دوم که بود و چه کرد؟

7- در زمان اشکانیان علت جنگ های ایران و روم چه بود؟

8- سورنا که بود؟و چه کرد؟

9- کراسوس که بود؟


  10- در زمان جنگ های اشکانیان با روم کدام پیامبر الهی به دنیا آمد؟

1- حضرت محمد (ص)        2- حضرت ابراهیم (ع)          3- حضرت موسی(ع)    4- حضرت عیسی (ع)

11- چرا حکومت اشکانی ضعیف شد؟

12- حضرت عیسی (ع) در سرزمین .....................به دنیا آمد.

13- چرا به حکومتی که پارت ها به وجود آوردند اشکانیان هم می گویند؟

14- دولت اشکانیان چند مجلس داشت توضیح دهید.

15- مجلس مهستان چه موقع تشکیل می شد؟

16- علت جنگ های ایران و روم بر سر تیسفون بود.          ص ()     غ ()

17- مجلس مهستان از افراد دو مجلس تشکیل می شد. ص ()               غ ()

درس 8 ساسانیان

1- حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟

2- در زمان ساسانیان دین رسمی چه بود؟

3- سه پایه ی دین زردشت کدامند؟

4- کتاب مقدس زردشتیان ..................... نام دارد.

5- چند نمونه از کارهای خسرو انوشیروان را بنویسید.

6- دو نمونه از بناهای باشکوه دوره ی ساسانی را نام ببرید.

7- به دستور انوشیروان دانشگاه بزرگی در ..................... ساخته شد.

8- طبقات اجتماعی در زمان ساسانیان کدامند؟

9- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی بزرگان بودند؟

10- در زمان ساسانی چه کسانی در طبقه ی معمولی بودند؟

11- در جنگ های ایران و روم کدام طبقه بیشتر آسیب دید ؟ چرا؟

12- اردشیر که بود و چه کرد؟

13- اردشیر دین رسمی را ......................... اعلام کرد.

14- پایتخت ساسانیان شهر صد دروازه بود. ص ()                     غ ()

15- طبقه ی بزرگان مالیات می دادند و در زمان جنگ لشکر پیاده را تشکیل می دادند. ص()          غ()      

   16 - هم اکنون خرابه های طاق کسرا در کدام کشور است؟

 درس 9 طلوع خورشید اسلام در ایران

1- خسرو پرویز که بود؟

2- پیامبر اسلام به کدام پادشاه ساسانی نامه نوشت؟

3- نامه ی پیامبر درمورد چه بود؟

4- نتیجه ی جنگ خسرو پرویز با رومیان چه شد؟

5- چرا حکومت ساسانی ضعیف شد؟

6- مسلمانان چگونه حکومت ساسانی را شکست دادند؟

7- چرا سپاه ساسانی از اعراب مسلمان شکست خورد؟

8- اسلام چگونه به ایران وارد شد؟

9- چرا مردم ایران دین اسلام را پذیرفتند؟

10- چرا خسرو پرویز از رومیان شکست خورد؟

11- خسرو پرویز دعوت به اسلام را پذیرفت. ص ()                  غ ()

12- سپاهیان مسلمان شهر تیسفون را فتح کردند. ص ()            غ ()

13- نام سلسله هایی که در ایران حکومت کرده اند را به ترتیب بنویسید.

14- ورود آریایی هامادها -- ..........سلوکیان --............--.......حمله ی اعراب[ چهارشنبه 91/10/13 ] [ 11:40 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
سوالات درس به درس تاریخ کلاس چهارم

درس 1 زندگی انسان در گذشته های دور

1- دانشمندان چگونه به زندگی انسان های نخستین پی برده اند؟

2- مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

3- چه چیز به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز گردد؟

4- خداوند برای هدایت انسان چه کسانی را فرستاد؟

5- اولین ابزار های انسان نخستین بیشتر ....................... بود.

6- چرا انسان های اولیه به صورت گروهی به شکار می رفتند؟

7- چرا موجوداتی مانند مورچه یا پرندگان خانه ی خود را به همان سبک قدیم می سازند ؟

8- انسان اولیه از آتش چه استفاده هایی کرد؟

9- با دیدن نقاشی های روی دیوارغارها به چه چیز هایی پی می بریم؟

10- غار چه نقشی در زندگی انسان اولیه داشت؟

11- چرا قرآن انسان را اشرف مخلوقات می داند؟

درس 2 پیدایش روستاها

1- اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان ها کرد؟

2- در دوره ی شکار وظیفه ی زنان چه بود؟

3- انسان در ابتدا چه حیواناتی را اهلی کرد؟

4- انسان چگونه کشاورزی را آموخت؟

5- چگونه انسان در یک جا ساکن شد و برای خود خانه های دائمی ساخت؟

6- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

7- انسان ها چرا خانه های خود را در کنارهم ساختند؟

درس 3 نخستین شهرها

1- چرا مردم به جز کشاورزی به کار های دیگر نیز رو آوردند؟

2- داد و ستد یا مبادله ی کالا به کالا چیست؟

3- مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

4- برای حل مشکلات مبادله ی کالا به کالا چه وسایلی اختراع شد؟

5- شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

6- اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

7- اداره ی شهرها بر عهده ی چه کسی بود؟

8- چرا فرمانروایان قانون به وجود آوردند؟

9- چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

10- چه چیز باعث اختراع خط شد؟

11- حکومت ها و کشورها چگونه به وجود آمدند؟

درس 4 پیامبران الهی

1- چرا خداوند پیامبران را فرستاد؟

2- بین النهرین کجا بود؟

3- حضرت نوح(ع) کجا زندگی می کرد؟

4- پیروان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

5- مخالفان حضرت نوح(ع) چه کسانی بودند؟

6-حضرت ابراهیم(ع) در ................... به دنیا آمد.

7- در زمان حضرت ابراهیم(ع) پادشاه بابل که بود؟

8- چرا حضرت ابراهیم(ع) به پیامبری برگزیده شد؟

9- چرا حضرت ابراهیم(ع) تبر را به گردن یکی از بت ها انداخت؟

10- حضرت موسی(ع) در .................... به دنیا آمد؟

11- لقب فرمان روایان مصر چه بود؟

12- فرعون ها چگونه فرمان روایانی بودند؟

13- چگونه فرعون به عذاب الهی گرفتار شد؟

درس 5 مهاجرت آریایی ها

1- آریایی ها از کجا به ایران آمدند؟

2- آریایی ها در کجا ساکن شدند؟

3- آریایی ها چند گروه بودند،نام ببرید.

4- چرا آریایی ها ایران را برای سکونت انتخاب کردند؟

5- چگونه ماد ها آشوری ها را شکست دادند؟

6- پایتخت مادها چه نام داشت؟نام امروزی آن چیست؟

7- چرا حکومت مادها از بین رفت؟

8- کوروش که بود و چه کرد؟

9- مادها در ...................و .....................ایران ساکن شدند.

10- پارس ها در ........................ایران ساکن شدند.

 11- .......................در شمال شرقی ایران ساکن شدند.


 [ چهارشنبه 91/10/13 ] [ 11:39 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
سئوالات امتحان تاریخ و مدنی
[ پنج شنبه 90/10/22 ] [ 1:24 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
امتحان مدنی اردیبهشت ماه پایه چهارم

  1-زبان و خط رسمی ملت ایران . . . . . . . . . . . . . . است.

2-ملت ایران در چه چیزهایی با هم مشترک هستند؟

3-چرا مردم یک شهر کم تر از مردم یک روستا یکدیگر را می شناسند؟

4-کدام فعالیتها بهتر است در اطراف شهرها انجام شود؟

5- ..  .. . . . . . . . . اداره ی شهر را بر عهده دارد.

6-چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند؟

7-جهاد سازندگی در بیش تر روستاها چه امکاناتی فراهم آورده است؟

8-به نظر شما چرا هوای روستاها تمیز و سالم است؟

9-در روستاها مردم بیشتر به کار . . . . . . . . و .. . . .  .. . . . مشغول اند.

10-مسجد نمونه ی کوچکی از یک .. . . . . . . . . . است.

11-چه مراسمی در مسجد برگزار می شود؟

 [ جمعه 90/2/16 ] [ 10:30 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>