کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
بچه ها باید بدانند!

 

آنچه بچه ها باید با راهنمایی های خانه و مدرسه به آن معتقد گردند.

بچه ها باید بدانند : که همدیگر را دوست داشته باشند.  والا نفرتِ از همدیگر جای محبت خواهد نشست.

بچه ها باید بدانند: نقاط مثبت یکدیگر را ببینند تا همیشه از خوبیهای یکدیگرتعریف کنند ،  نه دائم از یکدیگرگله نمایند .

بچه ها باید بدانند: هر کار خوبی که می کنند به نفع خود آنهاست و در پیشگاه خدا عمل خیرآنان هرگز نادیده گرفته نخواهد شد.

بچه ها باید بدانند: دیگران را از خود بهتر بدانند تا گرفتار خطر عْجًب و غرور نگردند.

بچه ها باید بدانند: همیشه باید در کارهای خیر به همدیگر کمک کنند و هر گز خود را در گناه دیگران شریک نگردانند.

بچه ها باید بدانند: اگر توانستند دوستانشان را به کارخیر وادارکنند،خداوندآنها راشریک کارهای خیردوستان خواهد نمود .

بچه ها باید بدانند: هرگز از کار خیر پشیمان نگردند ، هرچند دیگران آنها را به خاطر کار خیری که کرده اند تشویق نکنند .

بچه ها باید بدانند: کسی که به آنها خدمت می کند قدردانی کنند تا روحیه ی سپاسگزاری در آنها تقویت گردد .

بچه ها باید بدانند : بهترین سپاسگزاری از خدایی که این همه به انسان نعمت بخشیده است نماز است .

بچه ها باید بدانند: اگر شکر نعمت های الهی را بجا آورند خداوند نعمتهایش را بر ما بیشتر می کند

بچه ها باید بدانند: اگر حق با دیگران است بپذیرند تا خدای نکرده در بزرگی گرفتار عناد و لحبازی نگردند و همیشه دوستدار حق باشند .

بچه ها باید بدانند: که دوست، در سعادت انسان نقش زیادی داردتاآنجاکه می توانداورابهشتی ویا خدای ناکرده جهنمی نماید.  

بچه ها باید بدانند: برای کاری که انجام نداده اند نباید انتظار پاداش و یا ستایش از دیگران را داشته باشند.

بچه ها باید بدانند: راضی کردن خدا و رسولش از راضی کردن دیگران سزاوار تر است . لذا باید دیگران را برای خدا راضی کرد.

بچه ها باید بدانند: خشم و شادی آنان باید برای خدا باشد . در این صورت بهترین عبادتها که راضی شدن برای خداو خشمگین شدن برای خدا باید باشد راکسب نموده اند .

بچه ها باید بدانند: زیادیِ عمل مهم نیست بلکه خوبیِ عمل مهم است لذا همیشه به کیفیت کار توجه داشته باشند و نه به کمیت آن .

بچه ها باید بدانند: که معنویات در زندگی بیشتر  از مادیات تاثیر دارند لذا مدد گرفتن از صبر و نماز را فراموش نکنند .

بچه ها باید بدانند: که نه سخنی را به دون دلیل بگویند و نه بدون دلیل بشنوند لذا سعی کنند در گفتارشان همیشه منطقی باشند .

 [ جمعه 88/11/23 ] [ 5:8 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
نقاشی با مدادشمعی

نقاشی با مدادشمعی

موارد استفاده از مدادشمعی از آنچه تصور می شود بیشتر است و برای کودکان بسیار لذت بخش است. مدادهایی که به اندازه معمولی ساخته شده است محتاج به کار گرفتن عضلات ظریف انگشتها می باشد

که کودک تسلط کافی بر آنها ندارد و تا حدی احتمال خطر نیز وجود دارد. کودکانی که تازه شروع به نوشتن کرده اند نیاز به ابزاری دارند که به آسانی و ایمنی در دست قرار گرفته و مورد استفاده واقع شوند.

برای کودک 3 ـ 5/1 سال مدادشمعی هایی که در مهدکودکها استفاده می شود و مراکز معتبر آنها را تولید می کند ابزار خوبی برای کارهای هنری دو بعدی می باشد.

مدادشمعی
باید طوری باشد که کودک از هر دو سو و نوک آن بتواند استفاده کند.
مدادشمعی خوب باید به اندازه کافی محکم باشد که دست خطهای اولیه و خشن
کودک را تحمل کند.

در
آغاز کار با مدادشمعی بایستی با چند عدد مدادشمعی محدود کار را شروع کرد،
چون اگر مدادشمعی های زیادی (24 رنگ) در اختیار او قرار دهید حواس او را
پراکنده کرده اید و مانع رشد و پیشرفت او شده اید.

از آنجایی که حرکت دست در این مرحله برای کودک لذت بخش است باید کاغذهای سفید بزرگی به ابعاد حداقل (24×18) در اختیار داشته باشد. تا فضای کافی برای حرکات وسیع دست در جهات مختلف را داشته باشد. کاغذها بایستی به اشکال
مختلف مثلث، گرد، بیضی و به رنگ باشد تا هم تنوع، وجود داشته باشد و هم
قدرت مانور بیشتری داشته باشد.

بهتر است که کاغذها رنگ سفید باشد چون دست خطهای کشیده شده بامدادشمعی روی کاغذ سفید بهتر دیده می شود و کودکبه
آسانی نتایج دست خطهای خود را می تواند مشاهده کند. اگر کاغذهای مورد نظر
در دسترس نبود و یا گران قیمت است، می توان از بخش قسمتهای تبلیغات
روزنامه ها، جعبه های خالی بعضی از وسایل و کاغذهای باطله دیگر استفاده
کرد.

انجام فعالیتهای مختلف بامدادشمعی

* با قرار دادن کاغذ سمباده، تور سیمی، سکه و ... زیر کاغذ نقاشی، کودکان می توانند نقشهای مختلف را تهیه نمایند. کودکان می توانند با مدادشمعی و یا مداد محکم روی شی ء زیر کاغذ بکشند. اثر شی ء مورد نظر روی کاغذ مشخص خواهد شد.

* با مدادشمعی روی پارچه چیت نقاشی کنید. سپس پارچه را روی کاغذ نقاشی گذاشته و روی آن یک تکه پارچه مرطوب دیگر گذاشته اطو کنید.

*
رنگهای مختلف مدادشمعی را رنده کرده روی کاغذ بریزید. سپس کاغذ دیگری را
بر روی آن قرار داده و اطو کنید این عمل باعث می شود خرده های مدادشمعی آب
شده و رنگها در هم آمیخته شوند.

* کودکان می توانند ابتدا سطح یک کاغذ را با مدادشمعی رنگ بزنند به این ترتیب که
صفحه را به چند قسمت تقسیم کنند، هر قسمت را یک رنگ بزنند. سپس از این
کاغذ رنگ شده به عنوان کُپی استفاده کنند، به این معنی که کاغذ سفید دیگری
را زیر کاغذ رنگ شده گذاشته با مداد یا میله نوک تیز روی آن نقاشی کنند.
طرح کشیده شده در اثر فشار بر روی صفحه زیری منعکس خواهد شد.[ جمعه 88/11/9 ] [ 11:52 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
بیایید با هم بسازیم(صو رتکها)

  یکی از هیجان انگیزترین بازی های کودکان، بازی های تقلیدی و تخیلی است و ماسک ها برای این منظور بسیار مناسب هستند. همه ی کودکان، چه آنان که از نظر شخصیتی درونگرا هستند و چه برونگرا، از این بازی لذت می برند. کودکان ابتدا ماسکی را انتخاب و سپس نقش شخصیت آن ماسک را بازی می کنند. در ضمن استفاده از ماسک ها و انجام دادن بازی های تخیلی، نیروی تخیل تحریک و تقویت می شود. در ماسک بازی با کودکان، باید مراحل رشد و سن کودکان را در نظر گرفت. مشاهده شده است که کودکان سه – چهار ساله با دیدن ماسک های مخوف و ترسناک، حتی وقتی که یکی از نزدیکانشان آنها رادر حضور خودشان به چهره ی خویش می گذارد، بی اندازه می ترسند. گویی کودک، در این سن و سال، قادر نیست گریبانش را، حتی در موقعیت های بسیار آشنا، از چنگال خیالات واهی برهاند . چون کودکان، از نظر رشد ذهنی و روانی، به مرحله ای نرسیده اند که بتوانند مرزهای خیال و واقعیت را از یکدیگر بازشناسند، و از سویی، نیروی تخیل کودک در سه تا شش سالگی در اوج خودش است، خیالپردازی او در این دوره به حدی زیاد است که امکان دارد در بیداری نیز خواب ببیند و یا این که در شب ها دچار کابوس شود و خودش را در آغوش پدر یا مادر بیندازد و بگوید کوسه ماهی پشت پرده است و ... از این رو، به پدران و مادران توصیه می شود که از بازی های ترسناک که هیجان و خواب ها و کابوس های وحشتناکی را برای کودکان به دنبال دارد، بپرهیزند .

        استفاده از ماسک برای کوکان شش سال به بالا توصیه می شود. البته، برای چنین کودکان نباید از ماسک های ترسناک و مخوف استفاده کرد. چه لزومی دارد ماسک هایی بسازیم که زمینه ی ترس و وحشت را، حتی در نوجوانان و جوانان، فراهم آورد؟ بدین جهت، پیشنهاد می شود که در مراکز تهیه و تولید اسباب بازی ها از وجود متخصصان روان شناسی و علوم تربیتی بهره گرفته شود تا شاهد عرضه ی هر گونه اسباب بازی در سطح جامعه نباشیم. 
       چنانچه به کودکان امکاناتی داده شود تا ماسک ها را خود تهیه کنند، از نظر تربیتی آثار بسیار مثبت و سازنده ای بر کودکان خواهد گذاشت و آنان افرادی فعال، خلاق، سازنده و مبتکر بار خواهند آمد و اسباب بازی برایشان ارزش بیشتری خواهد داشت.

             ماسک(صورتک)کودک     ماسک(صورتک)کودک

انواع ماسک (صورتک) با بشقاب های یک بار مصرف

  ماسک     ماسک    ماسک

 ماسک    ماسک   ماسک

ماسک       ماسک   ماسک

   ماسک    ماسک   صورتک

                           صورتک    صورتک 

انواع ماسک(صورتک) جانوران با مقوا

صورتک

صورتک      صورتک     صورتک  

صورتک     صورتک    صورتک  

صورتک    ماسک    صورتک

صورتک    صورتک   صورتک

 

                                                                                          با تشکر از خانم رسولی[ جمعه 88/11/9 ] [ 7:31 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
کمی هم خانه داری!
 /></div> <div mce_tmp=                       کمی هم خانه داری!                                   /></div> <div mce_tmp=

خوشبو ساختن محیط خانه:
برای خوشبو ساختن محیط خانه و از بین بردن بوهای نامطبوع، علاوه بر استفاده از اسپری‌های خوش بوکننده، مىتوان چند روش زیر را به کار برد:
1)چند قطره ادکلن یا ماده‌ی خوش بو کننده‌ی دیگری را به پنبه‌ای آغشته ساخته، داخل ظرف بلورین دهان‌گشادی بیاندازید، رایحه‌ی خوشی در فضا پخش مىشود که مدت زیادی باقی خواهد ماند.
2)با انداختن تکه‌ای پوست خشک شده‌ی پرتقال یا لیمو ترش درون آتش یا بخاری، بوی خاصی در فضا منتشر حواهد شد که بوهای نامطبوع را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

3)جوشاندن اندکی وانیل در آب نیز، فضا را خوش بو خواهد ساخت مشروط بر اینکه مورد پسند شما باشد.
4)روشن کردن شمع، و یا به حرکت در آوردن حوله‌ای که قبلاً در محلول سرکه و آب جوش فرو برده و چلانده‌اید، نیز به از بین بردن بوی سیگار و نظایر آن کمک خواهد کرد.

نکته ای در مورد ظروف پیرکس:
اگر برای پخت غذا از ظروف پیرکس استفاده مىکنید، وقتی که ظرف پیرکس شما بر روی اجاق گاز است هرگز به درون آن آب نپاشید، پاشیدن آب به درون (اطراف) ظروف پیرکس باعث خرد شدن سریع آنها مىشود.

برطرف کردن بوی نفت از دست:
وقتی دستهایتان نفتی شد، قبل از شستن با صابون، کافی است مقدار کمی روغن معمولی نظیر روغن‌های نباتی و غیره به دست خود بمالید و سپس با صابون بشوئید، بوی نفت از بین مىرود.
برطرف کردن بوی ماهی از دست:
1)برای برطرف کردن بوی ماهی از دست، مىتوانید دستتان را با محلول آب و نمک یا آب و سرکه بشوئید.
2)ابتدا دست خود را خیس نموده، سپس کمی زردچوبه به تمام دستتان بمالید، چند دقیقه صبر کنید و سپس با آب و صابون دستتان را کاملاً بشوئید، بوی ماهی برطرف خواهد شد.

نگهداری اسناد ارزنده:
اسناد و اوراق با گذشت زمان کهنه مىشوند و رنگشان به زردی مىگراید، اگر اسناد و مدارک مهم را در میان دستمال کاغذی آبی رنگ، و یا پارچه‌ای که به وسیله‌ی نیل یا پودر آبی‌رنگ رختشوئی شسته شده، بپیچید، از زرد شدن آنها در طول زمان جلوگیری خواهد شد.

آب برنج برای بچه‌ها:
وقتی مىخواهید برنج را آب کشی کنید، یک لیوان از آب آن را بردارید و با یکی دو قاشق ماست مخلوط کنید، این آب برنج در صورتی که شور نباشد، برای بچه‌ها خیلی مفید است.

کاربردهای جوش شیرین:
جوش شیرین، این گرد سفید و شگفت انگیز هزار و یک مصرف خانگی دارد از جمله:
1)تمیز کردن اجاق گاز: برای تمیز کردن اجاق گاز، زمانیکه در اثر پاشیدن روغن یا آب خورشت و...کثیف شده است و سفت شده است، جوش شیرین را در یک ظرف ریخته، قطره قطره روی آن آب بریزید تا خمیر رقیقی بدست آید. بعد بوسیله اسفنج این خمیر را روی گاز مالیده با یک دستمال تمیز آن را پاک کنید.
2)تمیز کردن ظرفشوئی: در یک ظرف چهار لیتر آب ریخته، مقداری جوش شیرین به آن اضافه کنید و بعد به کمک آن ظرفشوئی‌تان را تمیز کنید.
3)تمیز کردن چینی‌جات: برای جرم‌گیری روی چینی‌جات هم مىتوان از جوش‌شیرین استفاده کرد. برای این کار دستمال مرطوبی را به جوش شیرین آغشته کنید و روی چینی‌جات بمالید و بعد آنها را آب بکشید.
4)بو زدایی دهان با جوش‌شیرین: جوش‌شیرین خاصیت بوزدایی نیز دارد. برای این منظور یک قاشق چای‌خوری جوش‌شیرین را در نصف لیوان آب گرم حل کنید و با آن دهان و دندان‌ها را شستشو دهید، بوی بد دهان از بین رفته، نفستان خوش بو خواهد شد.

سفید و شفاف شدن دندان‌ها به‌وسیله‌ی جوش شیرین:
اگر دندان‌های سفید و شفافی مىخواهید، آن‌ها را با جوش شیرین مسواک کنید، مسواک کردن دندان‌ها به مدت 60 ثانیه با جوش شیرین پس از هر غذا نتیجه‌ای مطلوب خواهد بخشید. برای این کار مقدار کمی جوش شیرین را در کف دست خود بریزید، مسواک را خیس کرده، به آن آغشته سازید و دندان‌های خود را به مدت 30 ثانیه‌ی دیگر مسواک بزنید. سپس دوباره مسواک را با جوش شیرین آغشته ساخته،30 ثانیه‌ی دیگر مسواک کنید، و در پایان دهان خود را کاملاً بشوئید، خواهید دید که دندان‌هایتان چقدر شفاف‌تر شده است.

برطرف کردن لکّه‌ی چربی:
1.قسمت لک شده را با کمی محلول نمک و الکل بمالید تا لکّه پاک شود.
2.اگر لکّه‌ی چربی روی پارچه‌ی ابریشمی است، با یک برگه کاغذ خشک کن، روی قسمت لک‌شده را بپوشانید و اتوی داغ را محکم روی آن فشار دهید تا لکّه ناپدید شود.
3.اگر روی فرش یا قالیچه‌ی شما لکّه‌ی چربی افتاده است: روی لکّه‌ی چربی را با مقدار زیادی جوش شیرین بپوشانید و خوب داخل پْرزهای فرش بمالید، بگذارید یک شب به همین حال بماند و روز بعد با جارو برقی آن را جمع کنید، لکّه از بین می‌رود.

لکّه‌ی واکس کفش:
اگر لکّه‌ی واکس کفش روی لباستان افتاد می‌توانید:
1.ابتدا پنبه‌ای را خیس کنید و روی آن بکشید،سپس روی پنبه مقداری مایع ظرفشویی بریزید و بر روی لکّه بکشید، بعد از این کار پنبه را آغشته به آب خالص کنید و روی لکّه بکشید تا لکّه کاملاً از بین برود.
2.اگر با روش بالا لکّه از بین نرفت،مقداری الکل را بر روی دستمال ریخته و بر روی لکّه بکشید تا کاملاً تمیز شود. اگر لباس قابل شستشو باشد بعد از زدودن لکّه، لباس را با پودر رختشویی و آب نیم گرم کاملاً بشویید.

بر طرف کردن لکّه‌ی چای:
چون مصرف چای در زندگی روزمره زیاد است بنابر‌این لکّه‌ی آن نیز بیشتر مطرح است برای برطرف کردن لکّه‌ی چای فوراً آن را با پارچه‌ی خیس که روی لکّه می‌کشید تمیز کنید. اگر پاک نشد:
1.پارچه را آغشته به آب و پودر لباس‌شویی کرده بر روی لکه بکشید تمیز می‌شود.
2.اگر لکه روی پارچه‌های پنبه‌ای رنگی و سفید قرار دارد. فوراً آن را با آب نیم گرم بشویید.
3.اگر لکه باقی ماند، قسمت لکه را روی دهانه‌ی یک کاسه قرار دهید و یازیر آن بگیرید و افقی نگه دارید، آن‌گاه آب گرم روی لکه بریزید، سپس آن را با آب و پودر لباس‌شویی بشویید.
4.اگر باز هم لکه باقی ماند،باید آن را با آب ژاول از بین ببرید.
5.اگر لکّه روی پارچه‌های مصنوعی است، کافی خواهد بود چند قطره آبلیمو روی لکه بریزید و با پنبه پاکش کنید و آب بکشید، لکّه به کلی از بین می‌رود.
6.اگر لکّه روی پارچه‌های حریر و پشمی است، ابتدا آن را با آب سرد بشویید، اگر از بین نرفت با آب اکسیژ‌نه‌ی 5 درصد می‌توانید آن را به کلی از بین ببرید.(ولی قبلاً روی تکه‌ای از همان پارچه آب اکسیژنه را بررسی کنید.)

برطرف کردن لکّه‌ی خون:
برای بر طرف کردن لکّه‌ی خون آب سرد را با فشار روی لکّه بریزید تا لکّه از بین رود، اگر لکّه از بین نرفت:
1)می‌توانید بعد از شستن با آب سرد، روی لکّه را نشاسته‌ی ذرت مالیده و در آفتاب قرار دهید و بعد از خشک شدن نشاسته، آن لباس را بشویید، لکّه از بین می‌رود.
2)ریختن نمک نیز روی لکّه(البته بعد از خیس کردن لباس)روش دیگری است که در این مورد به کار می‌رود.

بر طرف کردن لکّه‌ی تخم‌مرغ:
هرگز لباسی راکه‌ لکّه‌ی تخم‌مرغ بر‌داشته با آب بسیار گرم نشویید زیرا این کار سبب ماندگار شدن لکّه‌ می‌شود.روش‌های زیر برای از بین بردن لکّه‌ی تخم‌مرغ توصیه می‌شود:
1)اگر لکّه روی پارچه‌ی سفید قابل شستشو قرار دارد، ابتدا بقایای لکّه را با لبه‌ی یک قاشق فلزی پاک کنید، سپس یک قاشق سوپ‌خوری آب اکسیژنه را دریک لیتر آب ریخته و لکّه را با آن بشویید، سپس در آب ولرم حاوی پودر لباسشویی بشویید و سپس آب بکشید.
2)اگر لکّه روی پارچه‌های رنگی قرار دارد باید فوراً لکّه را با آب سرد و آمونیاک بشویید تا رنگ پارچه آسیب نبیند. برای این‌کار یک قاشق سوپخوری آمونیاک را در یک لیتر آب بریزید و پس از شستن محل لکّه با آن، با آب ولرم آب بکشید.
3)اگر لکّه روی پارچه‌ی پشمی یا حریر قرار دارد، دو قاشق سوپخوری آمونیاک را در یک لیتر آب سرد حل کنید و محل لکّه را در آن قرار داده و با ملایمت بشویید، سپس آب بکشید.
4)اگر لکّه روی لباس قرار دارد‏، ابتدا با لبه‌ی کارد قسمت اضافی آن را پاک کنید، سپس با پنبه‌ی کوچکی به آن آب مخلوط با آمونیاک بزنید و با دستمال کاغذی تا می‌توانید آب آن را بگیرید، در این صورت لکّه باقی نخواهد ماند.

بر طرف کردن لکّه‌ی شیر:
برای از بین بردن لکّه‌ی شیر لازم است آمونیاک را به مقدار زیاد رقیق کرده و کمی نمک به آن بیافزایید و لکّه را با این محلول پاک نمایید و بلافاصله آب بکشید.

بر طرف کردن لکّه‌ی آدامس:
1)اگر آدامس به لباس شما چسپیده است می‌توانید یک تکه یخ را روی آن قرار دهید و چند مرتبه روی آن بکشید، بعد می‌توانید آدامس را از لباس جدا کنید.
2)برای از بین بردن لکه‌ی آدامس از نفت و در صورت ناچاری از بنزین هم می‌توانید استفاده کنید.
3)همچنین برای تمیز کردن این لکه از شیره‌ی درخت کاج و یا روغن نباتی هم می‌توان استفاده کرد.
4)اگر آدامس به موی شما (یا بچه‌ها) چسپیده است می‌توان برای کندن آن از دو روش کمک گرفت: الف)یک تکه یخ را بر روی آدامس چند بار بکشید تا سفت شود و سپس آدامس را از مو جدا کنید.ب)کمی کرم مرطوب‌کننده به همان قسمت مو بکشید سپس با یک دستمال خشک همان قسمت مو را به پایین چند بار بکشید، آدامس از مو‌ها جدا می‌شود.

بر طرف کردن لکه‌ی روغن:
گاهی هنگام عبور از کنار فروشگاه یا خیابان ناگهان متوجه سیاه‌شدن قسمتی از لباستان شده‌اید که باعث لک شدن لباستان می‌شود. برای رفع این لکه:
1)اگر پارچه‌ی لباس از جنس ابریشم و کتان است روی محل لک شده کره یا روغن بمالید و بگذارید تا دوازده ساعت به همان حال بماند، سپس آن را با بنزین پاک کنید.(البته این کار باید حتماًَ در هوای آزاد، دور از هر گونه منبع حرارتی و دور از دسترس اطفال انجام شود.)
2)اگر کت یا کاپشن چرم شما، لک روغن به خود بگیرد لازم است روی آن وازلین بمالید و بعد از دو ساعت با تترا‌کلرودو‌کربن پاک کنید. سپس با یک تکه‌ پارچه‌ی کتانی به آن جلا بدهید.

بر طرف کردن لکه‌ی آبمیوه:
اگر آب‌میوهایی مانند سیب و انار که تمیز شدن آنها به سهولت نیست روی لباس شما ریخت، باید در هر حال به محض ریختن آب‌میوه روی لباس به پاک کردن آن اقدام کرد.
1)روش کلّی شستشوی لکه‌های آب‌میوه با آب سرد و پودر لباس‌شویی است.
2)برخی متخصصان سفارش می‌کنند که در برخی لکه‌های سمج، یک طبقه نمک آشپز‌خانه را روی لکه( که خیس کرده‌اید) بریزید و با پنبه مالش دهید، سپس با آب نیمگرم بشویید اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید با آب گرم و آب ژاول(یک قاشق قهوه‌خوری آب ژاول در یک لیتر آب) شسته شود.
3)در پارچه‌های رنگی آب ژاول را با آب سرد به کار ببرید.
4)در پارچه‌های مصنوعی که لکه‌ی آب‌میوه بر‌داشته‌اند می‌توان با آب و آمونیاک این گونه لکه‌ها را پاک کرد.

بر طرف کردن لکه‌ی نوشابه:
لکه‌های نوشابه بر لباس با آب سرد و پودر لباسشویی تمیز می‌شوند اگر پاک نشدند.
1)آن را در یک ربع ساعت در آب نیمگرم محتوی پودر لباسشویی بخیسانید، سپس قسمت لکه‌دار را از توی ظرف بیرون کشیده و کمی پودر لباسشویی خشک روی آن بریزید و با یک قطعه پارچه‌ی خیس مالش دهید تا لکه از بین رود.
2)اگر باز هم موفق نشدید لکه را پاک کنید، آب ژاول به کار برید.
3)اگر پارچه غیر قابل شستشو است، مخلوط آب و الکل را به نسبتهای مساوی، آماده کنید و با پنبه روی لکه بمالید و سپس با پنبه‌ی تمیز دیگری خشک کنید.
روش‌های بالا گاهی لکه را کمرنگ می‌کند اما کاملاًَََََ از بین نمی‌‌برد، اگر آن را چند بار تکرار کنید، احتمالاًَ نتیجه‌ی قطعی خواهید گرفت.[ پنج شنبه 88/11/1 ] [ 6:42 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
کاردستی
 

این ماهی ساده وجذاب از یک ورقه کاغذ درست شده است.

 وسایل مورد نیاز:

                                                            

·        ورقه کاغذ

·        قیچی                                            

·        چسب(نوار چسب یا منگنه)

·        چشم

·        مدادرنگی، رنگ یا علائم

 

 

گوه ای از یک ورقه کاغذ ببرید. گوه دم ماهی خواهد بود و حفره ایجاد شده دهان ماهی است.

 

با استفاده از چسب(یا نوار چسب)دم را به انتهای بدن ماهی بچسبانید

 

چشم برجسته ای را روی ماهی بچسبانید یا چشمها را نقاشی کنید.

 

 

ماهی را رنگ کنید، پولکها، لب و بقیه چیزها را بکشید.

 

برای درک بیشتر، یک ماهی کوچک بسازید(از الگوی بالا تبعیت کنید اما دایره اولیه را کوچکتر بگیرید). با استفاده از تکه ای نخ، ماهی کوچک رااز دهان ماهی بزرگ آویزان کنید.

 [ شنبه 87/8/11 ] [ 7:49 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر

::