سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
واینک ...آغاز

 

 

فرزندم

 

 به گذشته بنگر و از خدا سپاسگزار باش

 به آینده بنگر و به خدا توکل کن 

تو وارث این قلمرو هستی

به خاطر توست که زمین دور مدار خود می چرخد

جزر و مد دنیا برای خاطر توست 

پرندگان برای خاطر تو آواز می خوانند

 

خورشید برای تو طلوع و غروب می کند

ستارگان برای خاطر تو رخ می نمایند

 

هر چیز زیبای که می بینی را خداوند برای تو،

که اشرف مخلوقاتش هستی آفریده

 

اصلا مهم نیست که چه تصویری از خود داری

حالا هویت اصلی خود را می دانی

 

تو به کاینات مسلط هستی

 [ یادداشت ثابت - جمعه 92/11/5 ] [ 11:48 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
عدد نویسیبر روی تصویر بالا کلیک کنید


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:15 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مثلث قائم الزاویهبر روی تصویر کلیک کنید .[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:12 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
رسم متوازی الاضلاع


بر روی تصویر کلیک کنید .


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:11 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
رسم لوزی


 بر روی تصویر کلیک کنید .


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:10 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
رسم مربع                                                             بر روی تصویر کلیک کنید .[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:9 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مفهوم گنجایشبر روی تصویر کلیک کنید .


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:8 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
کسر های مساوی


بر روی تصویر کلیک کنید


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:5 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
مرتب کردن کسرها


بر روی تصویر کلیک کنید


[ شنبه 93/1/23 ] [ 11:1 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
اجزای تشکیل دهنده ی خون انسان

این محتوای الکترونیک به بررسی اجزای تشکیل دهنده ی خون انسان  می پردازد.

ووظیفه ی هر یک از این اجزا را بیان می کند.این برنامه برای فصل مبارزه ی پنهان علوم پنجم وعلوم چهارم مناسب می باشد.[ شنبه 93/1/23 ] [ 4:17 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>